Det osynliga barnet ePUB õ Det osynliga MOBI

Det osynliga barnet მუმიტროლი სნუსმუმრიკი ჰემული სნიფი და უამრავი სხვა არსება რომლებიც მუმინების ზღაპრულ ხეობაში ცხოვრობენ უკვე რანდენიმე ათწლეულია ხიბლავენ მილიონობით ბავშვს მთელ მსოფლიოშიმუმინების ბიბლიოთეკა ტუვე იანსონის წიგნები მუმინების საოცარი ხეობისა და იქ მობინადრე ზღაპრული არსებების შესახებ თითოეულ მათგანში ტექსტი და ავტორისეული ილუსტრაციები ერთ მომაჯადოებელ მთლიანობას ქმნის I loved this book There were several little stories about small even nameless creatures trying to find happiness and their own strength in the big world full of norms that try to restrict life by telling people how to behave or what to do Jansson half secretly encourages to rebel against the society and do as you please as long as you don't harm anyone and the attitude of the characters and the stories generally is wonderfully liberatingI was completely absorbed in some of the stories like that of a Hemulen restoring a destroyed amusement park The atmosphere of the writing is uite melancholy but on the same time it's hilarious and finds happiness in very little things I also like it how the creatures often don't have a specific age or even gender; for example Snufkin who is my favourite character wanders around the world alone and on the other hand he plays with the other kids like a child so you can't really know if he's a 30 something hippie or an 8 year old boy What a pleasant surprise this book was A collection of stories featuring different characters their backstories and with different atmospheres cute wholesome creepy and melancholic this was so much fun Somewhere under his hat the tune began to move one part expectation and two parts spring sadness and for the rest just a colossal delight at being alone‘The Spring Tune’I took one of those “which Moominvalley” character are you personality uizzes It would be great to be one of them and live amongst all of the others Well except for the Witch not in these stories She recalls a certain type of much older woman I’m afraid I’ll age into if I am around them too much The kind that seem to have no life except for being obsessed with babies new babies cast aside when they are also the too old babies Jansson shines a light under the bed and into all of my hiding places of my sadness roots Moominvalley is my happy place and my happy place must remind me that I purposely make myself feel sad when I am happy or I could never truly fit in there Like the Moominvalley denizens are terrified of The Groke in other stories she’s not in this collection their floating talisman of hunger that cannot be fed I guess after all I don’t fear that kind of loneliness The Groke knows what she is and I wanted to sit with her Helplessly mute to be understood yes but there are no forgotten babies So it was supposed to work out that I’d briefly feel if things had worked out differently I’d be listening to Moominpapa’s memoirs right now I got Snufkin There was something wronger than most with this uiz still not lovably uirky like Gonzo still waiting for the fuzzy blue transformation because I’ll never be as cool as Snufkin Snufkin himself would kindly help me understand that I’m not supposed to want to be as cool as him Half wishing he was chasing a mental tune into the real I adore Snufkin He loves Moomintroll who would go into hibernation just so he wouldn’t have to miss his friend so badly I want to be Moomintroll Don’t want to wait for Christmas lights? Go to sleep I think Jansson would cherish the waiting though One of my favorite stories in this set is about the Hemulen desiring his retirement so he can do nothing but love the empty rooms in his dollhouse Of course I want to tell him you can just get a new dream and love the one that came true okay so Snufkin would do that The children won’t understand that he can’t stop punching their amusement park tickets His family “knew” in the way that families think they know what is best for you that he had to punch tickets to be happy How it works out with their silent amusement park is a dream to me I love watching children be happy and simultaneously revert to my own fetal position over shrieking Kids begging for watermelon in grocery stores is my personal nightmare I’m probably too fragile Hemulen had it made with this I want what he got that wasn’t his dream Snufkin isn’t a shut out I want to be alone with my savoring aloneness When Sniff expects he’s going to be bullied into giving up his beloved toy because it’s the “Right thing to do” the sacrifice isn’t the point of Snufkin’s story at all The Fillyjonk LOVED the wet and dark sea beating her carpet and too much inherited family junk staring down the judgement of what she thinks a snotty neighbor could improve if she’d just let Fillyjonk confess her fears is similar It isn’t the end of everything if the magic whatever can happen inside you to accept it happens It isn’t about not wanting to be away from Moomintroll for Snufkin I totally get it too I pretty much always miss wherever I am not I could miss that looked forward to time because I’m sueezing myself for a glimpse of how much I’m going to want it when it’s over Snufkin is so comfortable with himself I want to be envious of how comfortable with himself he is It must be great to be Moomintroll and have this cool friend who can chase away the suspicious twinges things aren’t as they should be It doesn’t matter if there isn’t anyone who can give you permission to switch on the right mood though Fillyjonk didn’t have it and the old lady he tells Sniff about discovers on her own when the laughter happens to shake the bone out of her gut and saves her life thank god Sniff got to keep his Cedric I hate it when anyone grows up too fast and Velveteen Rabbit sadness for no good reasonI love Moominpapa the best I bought myself a small plush of Moominpapa to sit on my favorite bookcase there’s a wonderful instagram where someone takes him on adventures I do this with a shark toy already but I’m still envious of the fun they must be having with Moominpapa His story about the Hattenfatters is my very favorite Moominpapa is haunted by their unspeakable mystery Those long white figures look like they could start from the ground or start from the sky they are reaching They never say a word and Moominpapa lets himself dismiss the veranda happiness of swimsuits on rocks and juice glasses in the sand I wouldn’t want it any if it were everyday either I suppose I love envying Moominpapa this life I hope I never forget the uiet feeling inside I got looking at the illustrations of the electrifying gathering of all the Hattenfatters in their meeting boats Moominpapa tries to stick with “his” three but he isn’t sure if he’s right about who they are I wanted him to stop mind reading them wrong that he was wrong and live his life as he wanted but it was also so right that sometimes you want to be like the Hattenfatters and just be uiet Snufkin would have understoodAll of the pictures were great Little My sitting like a cat on top of the wardrobe in her grandmother’s house when the Whomper from next door comes crying because the stories he frightened his little brother with came to frighten him instead I don’t know if Little My was having him on or was she afraid too Whomper’s dad is understanding about the Whomper’s whoppers They go eat all of the dessert I wish that would really happen that you could make yourself scared so you could feel all safe afterwards with desserts As a very little kid I was like Little My then the rest of them Mouthy and fearless except to make it adventurous I’m SHOCKED the personality uiz didn’t know thisNot too sure about the little invisible girl that lets herself disappear because she’s afraid of her judgmental aunt The mood at just the right time saves her life she laughs herself visible as laughter has saved them all but I missed the doing it on purpose that Snufkin and Moominpapa had Fillyjonk and this girl let go and won't get their sadness back That is my speed so you can feel invisible and make it all go away by laughing at the same time Stories never have to end if you can make it all happen at the same time This short story collection is delightful I really enjoyed how each short story focused on a different type of creature and goes very in depth about their characters Although some of these creatures may have silly names they have very real problems and tackle real issues which is nice to readMy particular favourites were ‘The Fillyjonk who believed in Disasters’ and ‘The Last dragon in the world’ A collection of Moomin short stories about uite darkdeep topics actuallyFor me the shining star of this collection was The Secret of the Hattifatteners where Moominpappa has a midlife crisis and leaves to travel with the hattifatteners He has seen them sailing by in silence and thought them so free and mysterious but are they really? It's so well written and so atmospheric and the descriptions are beautiful Very eerieThe Fillyjonk Who Believed in Disasters was a much complex story than I remembered from my childhood It's about a fillyjonk who is not happy with her current life and who continuously feels like a disaster is looming just beyond the horizon As a kid I thought she was just unbelievably nervous and sort of silly As an adult I recognize that fillyjonk has some sort of an anxiety disorder I was able to find this uote in English You were talking about wind’ the fillyjonk said suddenly ‘A wind that carries off your washing But I’m speaking about cyclones Typhoons Gaffsie dear Tornadoes whirlwinds sand storms Flood waves that carry houses away But most of all I’m talking about myself and my fears even if I know that’s not done I know everything will turn out badly I think about that all the time Even while I’m washing my carpet Do you understand that? Do you feel the same way?’And later on in the story when Gaffsie has satisfied her curiosity that nothing disastrous has ever actually happened to her friend Fillyjonk's thoughts about this are put perfectly Now she’s sitting at home thinking that I haven’t ever experienced anything I who see the end of the world every day and still I’m going on putting on my clothes and taking them off again and eating and washing up the dishes and receiving visits just as if nothing ever happenedThis is a great collection although I also enjoy the whimsy adventure of the earlier Moomin books which do have their share of deep topics don't get me wrong This was the first Moomin book by Tove Jansson to be a collection of short stories instead of a novel Here then we have The Spring Tune A Tale of Horror The Fillyjonk who Believed in Disasters The Last Dragon in the World The Hemulen who Loved Silence The Invisible Child The Secret of the Hattifatteners Cedric and The Fir TreeAlthough the Moomin family Snuffkin and other regular characters do appear here a number of these tales do not actually feature them Thus we have a varied selection of tales that take in many elements and are ideal obviously for the young as well as us adultsWith stories that are relatively light there is also at times darker undertones peeping through making us think not only about friendship imagination and playing but also lying not being able to express yourself fully due to anxiety and becoming aware for the first time about Christmas All the tales are great for little ones especially with all the illustrations throughout but due to Tove Jansson’s writing skills at the same time being just as pleasurable to read for us adults with the bonus that they make us think about certain issues Unlike the majority of the Moomins books which already uite short tell a single story this is a compendium of very small tales indeed mostly about people with very small tailsThe stories all center around the theme of people not fitting in with society usually they want to get away from others and be left in peace or they want rid of their worldly possessions that are weighing them down Often they find great contentment in ridding themselves of their earthly baggage and acuire greater happiness through the love of others that is reciprocated when you are kind But mostly the little creatures are just pleased to be free of boredom and burdenThe moral of the stories If you feel trapped and drowning in life cast off your shackles whatever they are run away if necessary and be at peace What a bunch of strange opaue elliptical little stories This is my first entry into the Moomin world Jansson's books having passed me by as a child I was dubious the pastelly coloured covers of the editions I keep weighing in my hands then returning to the shelves in Unity have put me off but this was lent to me by a close friend whose taste I trust I flipped the book over and read the blurb first If you found a tiny golden dragon with green paws would you know what to do it it?Well Moomintroll thinks he knows what to do But when he takes his new found pet home things don't work out as plannedAt the sight of that exclamation mark my heart sank Japes ahoy I thought cute little animals getting up to whimsical thingsI couldn't have been wrong It might be because I was dropped into the Moomin world without any preparation but the only thing I would childlike and traditionally delightful in this book were the names of the various creatures the Moomins themselves the Mymble the whompers and creeps and fillyjonks all words to savour across the lipsApart from that I found the stories dark and puzzling and uite moving In 'The Spring Tune' Snufkin is interrupted in his solitary wanderings he is trying to let a song come to him a new tune one part expectation two parts spring sadness and for the rest just the delight of walking alone and liking it by a little creep some kind of forest creature whose chatter drags him back towards his obligations and who then asks him for a great favour a name of his own Snufkin eventually reluctantly diffidently offers 'Teety woo' a light beginning sort of and a little sadness to round it off And thenThe little creep stared at him with yellow eyes in the firelight It thought its name over tasted it listened to it crawled inside it and finally turned its snout up to the sky and softly howled its new name so sadly and ecstatically than Snufkin felt a shiver along his back'The Fillyjonk who believed in Disasters' is a small fantastical psychological study of a woman who is living a life that doesn't fit her properly and chafing against it breaking free in the only way she can her imaginationThose storms of her own were the worst ones And deep down in her heart the fillyjonk was just a little proud of her disasters that belonged to no one elseGaffsie is a jackass she thought A silly woman with cakes and pillow slips all over her mind And she doesn't know a thing about flowers And least of all about me Now she's sitting at home thinking that I haven't ever experienced anything I who see the end of the world every day and still I'm putting on my clothes and taking them off again and eating and washing up the dishes and receiving visits just as if nothing ever happenedSome of the stories are relatively straightforward little Ninny the girl who has become invisible out of neglect and becomes visible again once enfolded in the Moomin family; the gentle satire of the Moomin's first ChristmasBut it's 'The Secret of the Hattifatteners' that really sticks in my mind Despite the ludicrous title it strikes me as having strange similarities toMalory's Holy Grail a journey undertaken not from choice but from some force of fate of unhappy and bemusing travels of fear and discovery up until the last couple of pages which gentle back down without the tragedy of MaloryIt's the opening of the story that really struck meOnce upon a time rather long ago it so happened that Moominpappa went away from the house without the least explanation and without even himself understanding why he had to goMoominmamma said afterwards that he had seemed odd for uite a time but probably he hadn't been odder than usual That was just one of those things that one thinks up afterwards when one's bewildered and sad and wants the comfort of an explanationThat's not an opening that belongs in a whimsical children's book That's the beginning to a hundred thousand children's stories about why someone who shouldn't have left did I'm not sure now if I want to back read of Jansson's books or if I want to move straight on to her adult books and savour the weirdness of this little collection a little longer Actually I don't think this is a children's book at all It is too depressing Only The Fir Tree about the Moomins coming out of hibernation for their first Christmas should be read to kids


About the Author: Tove Jansson

The Moomins and the Great Flood 1945 during World War II She said later that the war had depressed her and she had wanted to write something naive and innocent Besides the Moomin novels and short stories Tove Jansson also wrote and illustrated four original and highly popular picture booksJansson's Moomin books have been translated into 33 languages


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *